Nieuws & Activiteiten

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het nieuws en de activiteiten van het lopende jaar.  Onder het tabblad archief treft u informatie over voorgaande jaren aan.

–  Nieuwjaarsreceptie 19 januari
–  Dodenherdenking, 4 mei
–  Veteranendag Boxtel-St. Michielsgestel, 21 september
–  Herdenking Bevrijding Boxtel, 20 oktober

Nieuwjaarsreceptie 19 januari 2019

Op zaterdag 19 januari hebben ongeveer 25 personen deelgenomen aan de in De Rots gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst van onze stichting. Het was goed elkaar weer te zien en te spreken. Tegen 16.00 uur ging een ieder tevreden huiswaarts.


Top

Dodenherdenking 4 mei 2019

Wij hebben met een deputatie deelgenomen aan de dodenherdenking. Bij het Indiëmonument hebben wij een krans gelegd, in de Heilig Hart kerk is een bloemstuk van ons bezorgd. Zie onderstaande collages.

Top

Veteranendag, 21 september 2019

Op zaterdag 21 september 2019 is te Boxtel in gemeenschapshuis De Rots in wijk Oost voor de elfde keer de Boxtelse veteranendag gehouden, georganiseerd door Stichting Veteranen Boxtel in samenwerking met de Gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Gestel wordt genoemd omdat veteranen uit deze gemeente dit jaar voor de derde keer Veteranendag samen met Boxtel houden.

De dag begon om 10.00 uur, doch reeds geruime tijd vóór dit tijdstip waren de eerste veteranen present om naar binnen te kunnen. Daar werden ze gastvrij ontvangen met koffie/thee en een smakelijk gebakje.  Rond 10.30 uur waren omstreeks 75 veteranen al dan niet vergezeld door partner of begeleider in de zaal gezeten en werd de dag geopend door voorzitter Stichting Veteranen Boxtel Theo Raaijmakers. Na toespraken door de (loco)burgemeesters van Sint-Michielsgestel en Boxtel, werd  tijd genomen voor herdenken: het spelen van The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, afgesloten met het spelen van het Wilhelmus. Daarna was er tot het middaguur tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar te ontmoeten en (bij) te praten.  Rond het middaguur dreven heerlijke oosterse geuren de zaal binnen. Teken dat in de aangrenzende ruimte de blauwe hap klaarstond. Kort daarna kon men aanschuiven bij een langer wordende rij wachtenden, teneinde zelf keuze te maken uit de in ruime mate aanwezige gerechten.  Omstreeks 15.30 uur was deze Veteranendag voorbij en keerde een ieder tevreden huiswaarts.

Top

Herdenking Bevrijding Boxtel, 20 oktober 2019

De herdenking zal plaatsvinden op zondag 20 oktober om 13.30 uur , bij het verzetsmonument in natuurgebied ‘Kampina’.  Thema van dit jaar luidt: ‘In vrijheid kiezen’. Tijdens de herdenking wordt natuurlijk ook stilgestaan bij het feit dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat Boxtel is bevrijd. Bij het monument zal een krans worden gelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Het Gilde Sint-Barbara en Sint-Joris zal een vendelgroet brengen. De muzikale omlijsting is in handen van het koperensemble van de Gildebondsharmonie en de Swanee Bridge Jazzband, in samenwerking met Charlotte Pennings. Bij de herdenking is ook een delegatie van Scouting Boxtel aanwezig. Alle veteranen van Boxtel zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze herdenking.

Top