Welkom

 

Welkom op de website van de Stichting Veteranen Boxtel

De Stichting Veteranen Boxtel bestaat officieel sinds 2 december 2010. Het doel van onze Stichting is om veteranen die in de gemeente Boxtel wonen, dichter bij elkaar te brengen. Wij doen dat door via dit medium informatie te verschaffen en door het organiseren van onder andere een jaarlijkse Boxtelse Veteranendag.

Oproep om uw adres gegevens bekend te stellen bij het secretariaat
Teneinde een digitale nieuwsbrief mogelijk te maken en ook teneinde incidenteel per e-mail met u te kunnen communiceren roepen we alle Boxtelse veteranen op om aan het e-mailadres van de secretaris te mailen, uw:
achternaam, roepnaam, voorletters
woonadres
telefoonnnumer
e-mailadres.

Het probleem is namelijk dat het, van het Veteraneninstituut afkomstige adressenbestand van de Boxtelse veteranen, ingevolgde de wet op de privacy niet aan onze Stichting bekend gesteld mag worden. De adressen zijn uitsluitend bekend bij de Gemeente Boxtel, die ook ieder jaar de uitnodigingen voor de Boxtelse Veteranendag verstuurt.

Veteranen hebben veelal behoefte aan een eigen plek waar ze kameraadschap en saamhorigheid vinden, activiteiten kunnen ondernemen, elkaar kunnen adviseren en elkaar kunnen ondersteunen. Vandaar dat we elk haalbaar initiatief dat voldoende respons oplevert willen ondersteunen.

Samen met Omroep Dommelland hebben we een film gemaakt over uitzendervaringen van zowel de uitgezondene als zijn ‘thuisfront’.

Nadrukkelijk willen wij het contact tussen veteranen (inbegrepen nog actief-dienende militairen met uitzendervaring) stimuleren. Over en weer kan men immers veel van elkaar leren!

Bij onze activiteiten kunnen wij rekenen op steun van de gemeente Boxtel.

Op de contactpagina kunt u lezen hoe u ons kunt bereiken.

Onze Stichting is onder nummer 51413426 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel