Nieuws en Activiteiten 2011

 

Bij nader inzien

In de documentaire ‘Bij nader inzien’ kijken drie Boxtelse veteranen terug op hun uitzending naar respectievelijk het voormalig Nederlands-Indië, Libanon en Afghanistan. Deze 55 minuten durende documentaire is door Omroep Dommelland uitgezonden op vrijdag 18 november, zondag 20 november, dinsdag 22 november en 23 november. De documentaire is voor het eerst getoond tijdens de Boxtelse veteranendag op 24 september. Heel treffend worden zowel de ervaringen van de uitgezondene als de ervaringen van het ‘thuisfront’ weergegeven. Wij raden u aan deze documentaire te bekijken.

Top

Veteranenwet

Op donderdag 27 oktober is in de Tweede Kamer der Staten Generaal de Veteranenwet unaniem aangenomen. De wet is op 8 november door de Commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van de Eerste Kamer behandeld. Deze commissie had geen opmerkingen of vragen over het wetsvoorstel. Ook de plenaire vergadering van de Eerste Kamer stemde op 19 december unaniem met dit wetsvoorstel in.

Hoofdthema in het wetsvoorstel is de zorgplicht voor de veteranen: voor, tijdens en na de uitzending. Waarborgen zijn opgenomen voor het behandelen van hen die in problemen zijn gekomen. Militairen die als gevolg van hun missie niet kunnen werken, krijgen 80 in plaats van 70 procent van hun laatste salaris. Er komt ook een speciale ombudsman voor het behandelen van klachten van veteranen.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer werd duidelijk dat er nog velen zijn die hulp nodig hebben, er is zelfs sprake van het nog inlossen van een ereschuld. Minister van Defensie Hans Hillen heeft op 29 november in overleg met de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken de financiële middelen gevonden voor het treffen van een schadeloosstellingregeling voor zogenoemde oude veteranen. Het betreft hier een groep van militairen die voor 1 juli 2007 gewond is geraakt door het uitoefenen van de militaire dienst onder buitengewone of daarmee vergelijkbare omstandigheden. Met deze oplossing is een einde gekomen aan een periode van onzekerheid voor de veteranen. Voor de militairen die na 1 juli 2007 gewond zijn geraakt, was al eerder een regeling getroffen.

Nu het wetsvoorstel is goedgekeurd, zullen ook de militairen in werkelijke dienst aangemerkt worden als veteraan, indien zij over uitzendervaring beschikken. Effectuering heeft op 30 juni 2012 tijdens de te Den Haag gehouden landelijke Veteranendag plaatsgevonden. De minister van defensie maakte dat op die dag bekend.

De tekst van de Memorie van Toelichting kunt u lezen door hier te klikken. In dat document wordt uitgelegd waarom de zorgplicht beter kan worden geregeld en waarom het nodig is om ook militairen in actieve dienst de status van veteraan te geven. Dit was overigens al in een in februari 2011 door de heer Pechtold ingediende en goedgekeurde motie afgesproken.

Top

Herdenking Bevrijding Boxtel 2011

In een zonovergoten Kampina hebben wij op zondag 23 oktober met een deputatie van onze Stichting bij het Verzetsmonument deelgenomen aan de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Boxtel in oktober 1944. Velen waren naar dit bosrijke deel van Boxtel gekomen. Burgemeester Van Beers hield een zeer warme toespraak, waarbij hij onder andere benadrukte dat het niet herdenken van onze bevrijding de inzet van onze bevrijders en de inzet van de mensen van het verzet teniet zou doen, dan zou alles voor niets zijn geweest. Er is een gezegde dat luidt: ‘Een volk dat zijn doden niet eert en de vrijheid niet waardeert, heeft geen recht een volk te zijn.’ Tijdens de bijeenkomst werd nader toegelicht waarom het monument zich op deze plaats in de Kampina bevindt. Zie ook Airbornes op de Kampina. De zeer stijlvolle plechtigheid werd luister bijgezet door het koperensemble van de Gildenbondsharmonie, door Scouting Boxtel en door het Gilde St. Joris & St. Barbara. Met een vendelgroet van het Gilde werd de plechtigheid afgesloten. Na afloop van de plechtigheid was er volop gelegenheid om met elkaar te praten. Tegen 15.30 uur keerde een ieder huiswaarts. Zie ook de fotoreportage en diverse artikelen.

Top

Veteranendag Boxtel 2011

Terugblik op Veteranendag 24 september 2011 en fotoreportage

Top