Nieuws en Activiteiten 2017

 

Nieuwjaarsreceptie 14 januari 2017

Ongeveer 30 veteranen – al dan niet vergezeld van hun partner – hebben deelgenomen aan de inmiddels traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje en een drankje was er volop gelegenheid de onderlinge band te verstevigen. Klik op onderstaande collage voor foto’s van deze ontmoeting.

Top

Veteranendag, 23 september 2017

BOXTELSE VETERANENDAG SAMEN MET VETERANEN SINT-MICHIELSGESTEL
Te Boxtel bestaat sinds 2009 een lokale Veteranendag. Vanaf 2011 georganiseerd door de Stichting Veteranen Boxtel, in samenwerking met de Gemeente Boxtel. Deze dag wordt gehouden in de maand september, teneinde veteranen tevens in de gelegenheid te stellen de Nationale Veteranendag in Den Haag in juni bij te wonen. Eerder dit jaar bereikte het bestuur van genoemde stichting vanuit de Gemeente Sint-Michielsgestel het verzoek om dit jaar de Boxtelse Veteranendag tevens open te stellen voor Gestelse veteranen samen met hun partner of begeleider. Na overleg tussen beide gemeenten en het stichtingsbestuur is besloten dit jaar de veteranendag te houden voor veteranen uit beide genoemde gemeenten. Een evaluatie zal al dan niet leiden tot het voortzetten van deze samenwerking. Een impressie van deze dag krijgt u door op onderstaande foto te klikken.

Top

 

Herdenking bevrijding Boxtel

Op zondag 15 oktober heeft vanaf 13.30 uur de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Boxtel bij het verzetsmonument in natuurgebied ‘Kampina’, gelegen aan De Roond in Boxtel, plaatsgevonden. Een impressie van deze plechtigheid krijgt u door op onderstaande foto te klikken.

Top

Jan van Beers

Plotseling is van ons heengegaan ons bestuurslid en vriend Jan van Beers. Wij zullen hem node missen. Zijn echtgenote en dierbaren wensen wij alle kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Top