Parasprong 2016

Vrijdagmiddag 16 september 2016 sprong, tussen 16.00 en 17.15 uur, een veertigtal para’s boven de weilanden aan Roond te Boxtel uit een Douglas C-47 Skytrain vliegtuig, beter bekend onder de naam Dakota. Zij sprongen gekleed in uniformen van 82 en 101 Airborne-Divisie en gebruikten de traditionele legergroene ronde parachute (round canopy). Zij maken deel uit van RCPT (Round Canopy Parachuting Team), een internationale organisatie (zie website www.rcpt.eu).

Een van de para’s droeg bij zijn sprong het eerste exemplaar bij zich van de herziene uitgave van het boek van Peter van der Linden uit Oisterwijk: Kampina Airborne. Zijn boek handelt over de ruim honderd geallieerde militairen die tijdens operatie Market Garden van hun onderdeel afgesneden raakten en zich in het nabijgelegen natuurgebied
Kampina schuilhielden tot aan de bevrijding van Boxtel, oktober 1944. Het lokale verzet speelde daarin een belangrijke rol met betrekking tot de verzorging van deze groep militairen. De eerste editie van het boek verscheen in 2012, doch Van der Linden kreeg nadien nog zoveel extra informatie dat besloten werd tot een tweede en herziene druk, die nu zowel in een Nederlandse alsook in een Engelse versie verschijnt. Auteur Peter van der Linden was zelf bij het springterrein aanwezig.

De laatste sprong vrijdagmiddag werd door een tweetal para’s gemaakt vanaf een grotere hoogte. Zij kwamen naar beneden met een ‘square’ of matras.

Na onder meer het maken van een groepsfoto werd afgemarcheerd naar het Verzetsmonument bij Huisvennen waar een korte herdenking werd gehouden, gevolgd door het aanbieden door een vertegenwoordiger van RCPT van het eerste exemplaar van het boek Kampina Airborne aan Peter van der Linden. Een dag lager werd het boek officieel gepresenteerd in Wolfheze, tijdens de herdenking van Market Garden.

Tevens is er, met betrekking tot hiervoor genoemd onderwerp, een organisatie met de naam KAMG (Kampina Airborne Memorial Group) actief (zie website www.kampina-airborne.com) die door re-enactment, wandeltochten etcetera de herinnering aan het gebeurde in Kampina medio 1944 levendig houdt.

Bijgevoegde fotocollage geeft een beeld van hetgeen zich vrijdagmiddag 16 september aan de Boxtelse Roond, onder grote publieke belangstelling, afspeelde. Op een van de foto’s zit de 99-jarige Boxtelaar Theo van Duin (bril, kaal hoofd, blauwe trui en overhemd, veldfles in de hand) tussen de para’s. Hij werkte gedurende de oorlog aan radar, een toen geheel nieuwe techniek.