Wie is veteraan

Een veteraan is een gewezen militair met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inbegrepen internationale vredesmissies binnen en buiten het verband van de Verenigde Naties, alsmede personeel van voormalige gouvernementele krijgsmachten dat onder oorlogsomstandigheden of in internationale vredesmissies heeft gediend en het gemilitariseerde vaarplichtige koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog.

Defensie heeft enkele kleine groepen aan veteranen gelijkgesteld. Hierover kunt u in het Handboek Veteraan meer lezen.

Een actief dienend militair met uitzendervaring is ook veteraan.

Een reservist is als reservist geen veteraan. Wanneer een reservist al de veteranenstatus toegekend heeft gekregen voor hij reservist werd, wordt de veteranenstatus niet meer afgenomen.

Koude Oorlogsmilitairen zijn ook geen veteranen. De veteranenstatus is alleen voor gewezen militairen die in oorlogsituaties of tijdens internationale vredesmissies hebben gediend.