Nieuws en Activiteiten 2018

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het nieuws en de activiteiten van 2018.  Onder het tabblad archief treft u informatie over de overige voorgaande jaren aan.

–  Nieuwjaarsreceptie 13 januari
–  Dodenherdenking, 4 mei
–  Veteranendag Boxtel-St. Michielsgestel, 22 september
–  Herdenking Bevrijding Boxtel, 21 oktober

Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2018

Op zaterdag 13 januari hebben ruim 20 personen deelgenomen aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze stichting. Onze voorzitter heette en ieder hartelijk welkom en stond in zijn toespraak stil bij de onlangs plotseling overleden Jan van Beers. Jan maakte vanaf de oprichting van de stichting deel uit van het bestuur. Hij zal node worden gemist. Onder het genot van een hapje en een drankje was er in een uiterst gezellige sfeer volop gelegenheid de onderlinge band te verstevigen.  


Top


Dodenherdenking 4 mei 2018

Wij hebben met een deputatie deelgenomen aan de dodenherdenking. Bij het Indiëmonument hebben wij een krans gelegd, in de Heilig Hart kerk hebben wij een bloemstuk laten bezorgen.

Top

Veteranendag, 22 september 2018

Zaterdag 22 september 2018 werd te Boxtel in gemeenschapshuis De Rots in wijk Oost voor de tiende keer de Boxtelse veteranendag gehouden, georganiseerd door Stichting Veteranen Boxtel in samenwerking met de Gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Gestel wordt genoemd omdat veteranen uit deze gemeente dit jaar voor de tweede keer Veteranendag samen met Boxtel houden.
De dag begon om 10.00 uur, doch reeds geruime tijd vóór dit tijdstip waren de eerste veteranen present om naar binnen te kunnen. Daar werden ze gastvrij ontvangen met koffie/thee en een smakelijk gebakje waar bovenop de abeelding prijkte van het logo van het later die dag aan alle aanwezige veteranen uit te reiken speldje. Rond 10.30 uur waren omstreeks 70 veteranen al dan niet vergezeld door partner of begeleider in de zaal gezeten en werd de dag geopend door voorzitter Stichting Veteranen Boxtel Theo Raaijmakers. Na hem volgde een toespraak door burgemeester Jan Pommer uit Sint-Michielsgestel, dit jaar voor de laatste keer in die hoedanigheid aanwezig en als derde sprekeer, de Boxtelse wethouder Eric van den Broek. Vervolgens werd de tijd genomen voor herdenken: het spelen van The Last Post, gevolgd door twee minuten stilte, afgesloten met het spelen van het Wilhelmus.
Daarna was er tot het middaguur tijd om, onder het genot van een drankje, elkaar te ontmoeten en (bij) te praten. Aan alle aanwezige veteranen werd intussen een speldje uitgedeeld met de wapens van Boxtel (linkerzijde) en Sint-Michielsgestel, waarbij tussen beide wapens het veteraneninsigne is verwerkt. Aan de onderzijde een witte banner met daarop in goud de woorden Boxtel – Sint-Michielsgestel. Deze geste werd zeer op prijs gesteld. Rond het middaguur dreven heerlijke oosterse geuren de zaal binnen. Teken dat in de aangrenzende ruimte de blauwe hap klaarstond. Kort daarna kon men aanschuiven bij een langer wordende rij wachtenden, teneinde zelf keuze te maken uit de in ruime mate aanwezige gerechten. Omstreeks 13.30 uur begon live muziek, verzorgd door Danny Everett, waarbij diverse veteranen met partner zich op de dansvloer begaven. Omstreeks 15.30 uur was deze Veteranendag voorbij. Volgend jaar volgt weliswaar de 11e Boxtelse Veteranendag, doch het is de 10e Boxtelse Veteranen, georganiseerd door Stichting Veteranen Boxtel. Daaraan zal extra aandacht worden besteed.

Klik hier voor een foto-impressie van deze dag

Top

Herdenking Bevrijding Boxtel, 21 oktober 2018

De herdenking vond plaats op zondag 21 oktober om 13.30 uur , bij het verzetsmonument in natuurgebied ‘Kampina’.  Ook enkele veteranen uit Boxtel waren, net als in voorgaande jaren,  aanwezig bij deze jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Boxtel. Het thema van dit jaar luidde: ‘Het Jaar van Verzet’. Bij de herdenking werd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers een krans gelegd bij het monument. Na afloop van deze herdenking werd een kopje koffie of thee aangeboden door het Gilde Sint-Barbara & Sint-Joris uit Boxtel. Klik hier voor een foto-impressie van deze plechtigheid.

Top